2.a. Cursul in vederea obtinerii licentei de pilot privat avion, PPL(A)

Cursul se adreseaza persoanelor care au implinit 17 ani si care detin un certificat medical valid clasa I sau clasa II PART-FCL.

Pentru persoanele care detin o experienta de zbor anterioara inceperii cursului pe diverse aparate de zbor exceptand baloane, programul de instruire practica in zbor se poate reduce cu un numar de 10% din  orele de zbor in calitate de Pilot Comandant (PIC) detinute, dar nu mai mult de 10 ore.

  • Cerinte preliminare:

Licenta medicala clasa I sau clasa II PART FCL

Varsta minima 17 ani

Depunerea la sediul SSAvC a unui dosar cuprinzand copii ale unor acte de identitate, studii si stare civila.

  • Recrutarea:

Nu exista criterii de recrutare pentru acest curs, altele decat cele precizate la punctul i. de mai sus.

Candidatilor li se recomanda cunostinte de matematica, fizica si limba engleza care sa le permita intelegerea si aplicarea cunostintelor teoretice si practice furnizate in timpul cursului. Buna intelegere a limbii romane este de asemenea recomandata candidatilor.

  • Cursul:

Dezvoltat in conformitate cu cerintele Subpart C PART FCL

Partea teoretica: 152 ore (aproximativ 5-6 saptamani). Cursului ii este atasat un curs de calificare teoretica clasa SEP Land C172SP de 30 ore.

Partea practica: minimum 45 ore zbor cu avione Cessna C172SP, impartite in exercitii progresive, in scopul dobandirii abilitatilor necesare pilotarii unui avion monomotor (SEP) in calitate de pilot unic.

Nota: Partea teoretica a cursului se desfasoara la sediul din Bucuresti al SSAvc. Partea practica se desfasoara la Aerodromul Strejnicu Ploiesti aflat in administarea SSAvC. In vederea aplicarii pentru licenta PPL(A), cursantul trebuie sa obtina un certificat de operator radio in sistem aeronautic mobil si aeronautic mobil prin satelit (cerinta ANCOM); SSAvC poate oferi suplimentar cursului PPL(A) si cursul necesar obtinerii acestui certificat, in baza unei delegari de competenta primite din partea ANCOM.

  • Diplome, certificate:

La finalul cursurilor, absolventilor li se emit diplome recunoscute de catre autoritatea EASA (AACR) care sa ateste parcurgerea cursului teoretic si derularea instruirii practice in zbor. Foile matricole si rezultatele progresive obtinute se arhiveaza conform legii, putand fi puse, la solicitare, la dispozitia cursantului sau a organizatiei care il deleaga.

In baza documentelor emise de catre SSAvC, cursantul se poate prezenta in vederea obtinerii licentei la AACR.

  • Durata cursului, costuri de instruire, diverse

Cursul dureaza circa 3-4 luni (functie de abilitatile cursantului si a gradului de absorbtie a informatiilor furnizate).

Costurile de instruire pentru o persoana, in conformitate cu prevederile Legii 352/2003 si ale OMT nr 1387/2013 sunt de 8,797 EUR.

In costurile de mai sus sunt incluse:

Instruire teoretica si practica (fara cursul de radiotelefonie care se solicita si se calculeaza separat)

Costuri de operare pe aerodromul Strejnicu Ploiesti si in zonele adiacente

Pachet complet de instruire teoretica si practica PPL(A) (fara echipamentul de protectie pentru zbor), inclusiv manuale, geanta pilot, rigle de navigatie, log book, etc.

Asigurare completa pe parcursul instruirii practice in zbor pentru cursant, aeronava si terti

Sumar:

Curs

Durata

Costuri [EUR]

Curs in vederea obtinerii licentei de pilot privat avion PPL(A)

3-4 luni

8,797

Curs de calificare teoretica clasa SEP Land

1 saptamana

547

GRATUIT

Curs in vederea obtinerii certificatului de operator radio

1 saptamana

250

TOTAL

3-5 luni

9,594

9047

  • Inscriere: 24 FEBRUARIE 2016 - 01 APRILIE 2016
  • Data de incepere a cursului: 04 APRILIE 2016
NOTA: Capacitatea de instruire a SSAvC este limitata. In situatia in care numarul cererilor de instruire pentru cursul de mai sus depaseste aceasta capacitate, SSAvC isi rezerva dreptul de a limita numarul de cursanti. Acest fapt va fi imediat adus la cunostinta partenerilor si potentialilor cursanti, odata cu criteriile obiective ce vor sta la baza recrutarii unui numar de cursanti compatibil cu posbilitatile de instruire.